FS 20 modul výroby kyslíku pro medicínské použití

Popis produktu

Zařízení pro výrobu kyslíku do prostředí, kde je nutné dlouhodobě zajistit dodávky kyslíku a běžně dostupná distribuce kyslíku v tlakových lahvích nebo tekutého kyslíku není možná nebo je dlouhodobě ekonomicky nerentabilní.

Stephan zařízení pro výrobu medicinálního kyslíku pro nemocnice, privátní zdravotnická zařízení polní nemocnice a mise.

 

Galerie

Mám zájem o více informací