Qview

Kat. č. OPHD Q view – podložka pod hlavu pro dospělé  s prostorem pro sledování kanyly a očí pacienta materiál pěnový polyuretan, 6 ks v balení, 36 ks v kartonu.

osobní dávkovač Farafan SD10 99V1

Lineární osobní dávkovač Farafan je určen pro široké použití. pro injekční stříkačky do 20 ml Nastavení dávky v čase Nastavení Bolus po stisku tlačítka Lineární osobní dávkovač Farafan je určen pro široké použití. pro injekční stříkačky do 20 ml Nastavení dávky v čase Nastavení Bolus po stisku tlačítka

Opti CCA TS2

Opti CCA TS2 poskytuje velmi rychle během minuty ekonomicky hospodárné a přitom přesné výsledky krevních plynů acidobazické rovnováhy iontů, ionizovaného kalcia, glukózy, urei,a laktátu bez jakýchkoliv reagencií. Přístroj využívá nejnovější optické bezúdržbové technologie s umístěním vzorku v bezpečné samo uzavíratelné měřící kazetě. Měření se provádí automaticky nasátím vzorku krve, plasmy nebo séra do jednorázové kazety, která se […]

FS 20 modul výroby kyslíku pro medicínské použití

Zařízení pro výrobu kyslíku do prostředí, kde je nutné dlouhodobě zajistit dodávky kyslíku a běžně dostupná distribuce kyslíku v tlakových lahvích nebo tekutého kyslíku není možná nebo je dlouhodobě ekonomicky nerentabilní. Stephan zařízení pro výrobu medicinálního kyslíku pro nemocnice, privátní zdravotnická zařízení polní nemocnice a mise.