Nemocnice Svitavy

Oddělení ARO prim. MUDr. Hanuš Ettl

  • GE Healthcare Datex-Ohmeda
  • 6 ks anesteziologických přístrojů Avance s monitorem
  • GE Healthcare monitory
  • Objem zakázky 5 mil Kč