Produkty »

Stephan generátory kyslíku

Zařízení pro výrobu kyslíku do prostředí, kde je nutné dlouhodobě zajistit dodávky kyslíku a běžně dostupná distribuce kyslíku v tlakových lahvích nebo tekutého kyslíku není možná nebo je dlouhodobě ekonomicky nerentabilní.